Hvem kan træne?

Næsten alle mellem 18 og 80 år kan træne uanset form og kondition. Har du problemer med hjertet, andre alvorlige sygdomme eller er gravid vil det IKKE være muligt at træne. Du vil ved første træning blive bedt om skriftligt samtykke på at du er sund og rask.

VIGTIGT!

Såfremt du fejler en eller flere af nedenstående lidelser, skal du først konsultere din læge for at få ok for træningen:

Epilepsi – Kræft – Diabetes – Hjertesygdomme – Pacemaker – Nervesygdomme – Tuberkulose – Sygdomme associeret med feber, akutte bakterielle eller virale infektioner.
Listen er ikke fuldkommen, så hvis du fejler noget, så informér altid din instruktør inden træning påbegyndes, så enhver tvivl kan fjernes inden træning.